ویژگی های سئو کار حرفه ای چیست؟

ویژگی های بهینه سازی وب سایت کار حرفه ای


فردی Ú©Ù‡ با رعایت کردن استاندارد های روز , Ùˆ توجه به الگوریتم ها اقدام به افزایش درجه تارنما در نتایج موتور های جستجو Ù…ÛŒ‌نماید , سئوی سایت کار حرفه ای نامیده Ù…ÛŒ شود .


 


هدف حساس بهینه سازی سایت کاران کسب کردن رتبه بالا در صفحه های اولیه Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ کسب درجه نخستین در موتور جستجو Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ است . بهینه سازی وب سایت از آغاز ساخت سایت Ù…ÛŒ بایست رعایت شود Ùˆ بعد از اتمام Ùˆ فعال سازی وبسایت نیز همچنان ادامه داراست . در واقع یک باصرفه سازی سایت کار حرفه ای با یک طراح تارنما متبهر مضمون‌ پیدا Ù…ÛŒ‌کند . به عبارت دیگر تاوقتی‌Ú©Ù‡ طراحی وب سایت به صورت بهینه سازی وب سایت بیس طراحی نشده باشد , بهینه سازی وب سایت مفهومی پیدا نخواهد کرد Ùˆ یا دوچندان پیچیده خواهد شد .


 


 


یک با صرفه سازی سایت کار حرفه ای میتواند هر سایتی را با صرفه سازی تارنما نماید . مانند : شارژ , چت روم , فیلم و آهنگ , نیازمندی ها , سایت های با کلمات با اهمیت دشوار , وب سایت های بی محتوا , سایت های شرکتی , سایت های فروشگاهی و . . .


سئوی وب سایت فعالیت به کسی اطلاق Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ از غالبا ترفند های whitehat seo استفاده Ù…ÛŒ‌نماید Ùˆ از سئو وب سایت کلاه سیاه دوری Ù…ÛŒ نماید . سئوی کلاه سفید یعنی کار کردن طبق اصول Ùˆ مقررات Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ú©Ù‡ هزینه های میلیونی دارااست . اکثر زمان ها بهینه سازی سایت کاران کلاه سفید نمی توانند وبسایت بی محتوا Ùˆ تارنما هایی Ú©Ù‡ طراحی سایت آنها بهینه سازی وب سایت بیس نبوده را سئو وب سایت کنند .


 


سئو کاران حرفه ای از تکنیک بهینه سازی سایت کلاه خاکستری به کارگیری Ù…ÛŒ‌نمایند Ú©Ù‡ حد وسط قرار دارا هستند . باصرفه سازی تارنما فعالیت حرفه ای هرنوع سایتی را سئو Ù…ÛŒ‌نماید . اکثر وقت ها افراد , با صرفه سازی سایت عمل حرفه ای را کلاه سیاه Ù…ÛŒ‌دانند Ùˆ فکر‌میکنند Ú©Ù‡ آنها از طریق راه‌های خطا پیش میروند در‌حالتی Ú©Ù‡ Ú©Ù‡ اینطور نیست .


سئوی سایت کارانی Ú©Ù‡ این کلام ها را به مشتری خود Ù…ÛŒ‌زند , بهینه سازی وب سایت عمل حرفه ای نیست :


 


1 ) چون ساخت وب سایت شما با ما بوده است , با صرفه سازی تارنما شما را به بدون‌پول انجام میدهیم .


2 ) ما سئوی سایت هایی با فلان کلمه دارای اهمیت را قبول نمی کنیم .


3 ) چون سایت شما در صفحه اول گوگل است , گواهی کار حرفه ای ماست .


4 ) ما فقط فراگیری بهینه سازی سایت می دهیم , کار سئو سایت انجام نمی دهیم و . .


 


سئو سایت حرفه ای به مجموعه اقداماتی گفته می شود که می بایست درون و بیرون سایت انجام شود تا باعث افزایش قدرت دامنه در موتورهای جستجو شود .


سئوی وب سایت حرفه ای چیست؟ قبل از اینکه در زمینه ÛŒ سئو حرفه ای توضیح دهیم , خوب تر است Ú©Ù‡ در صدر به صورت Ú©Ù„ÛŒ سئو وب سایت را تعریف کنیم Ùˆ آن‌گاه اقداماتی Ú©Ù‡ باید صورت حرفه ای برای آن انجام دهیم را بیان خوا هیم کرد . همانگونه Ú©Ù‡ میدانید , سئو مشتمل بر تکنیک هایی است Ú©Ù‡ باعث افزایش جايگاه سایت در موتورهای جستجو مثل Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ , یاهو Ùˆ بینگ میشود . در واقع سئوی وب سایت حرفه ای مشتمل بر عملیات هایی است Ú©Ù‡ در درون Ùˆ بیرون سایت انجام Ù…ÛŒ شود تا در نهایت بتواند بازدیدکننده وب سایت شما را ارتقاء دهد .


همان گونه Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ دانید , برای بهبود رتبه تارنما , روش ها Ùˆ تکنیک های زیادی وجود دارد اما مهمتر است کلیه این ها در سئو وب سایت حرفه ای , داشتن استراتژی بازاریابی دیجیتال از کلیه مهمتر است , زیرا امروزه بیشتر کارها با استعمال از اینترنت Ù…ÛŒ شود Ùˆ به قول بیل گیتس ( در‌صورتی‌Ú©Ù‡ کسب وکار شما در بستر اینترنت نباشد , چندین سال دیگر وجود نخواهد داشت . (


سئوکار ماهر کیست؟


سئوی تارنما را به دو صورت Ù…ÛŒ توان جدا سازی کرد : سئو کلاه سفید Ùˆ سئو سایت کلاه سیاه یا سئو آن پیج Ùˆ سئوی آف پیج , Ú©Ù‡ هر مورد تکنیک های خاص مربوط به خودشان را دارا‌هستند البته هرچند دارای مشترکاتی میباشند . سئو حرفه ای یعنی استفاده از تکنیک های مهم Ùˆ قانونی Ú©Ù‡ به اصطلاح ما آن را سئو کلاه سفید میشناسیم . هدف با اهمیت بهینه سازی سایت حرفه ای این است Ú©Ù‡ بتوانیم سایت خود را در واژه اصلی مورد نظر , در برگه اولیه Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ قرار بدهیم . همان گونه Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ دانید , بیشتر افراد از موتورهای جستجو برای پیدا کردن محصول ها یا اطلاعات مورد نظر خود استعمال میکنند Ùˆ همچنین حدود 90 درصد افراد برروی لینک Ùˆ پیوند هایی Ú©Ù‡ در صفحه نخستین ظاهر میشوند , کلیک Ù…ÛŒ کنند .


اقداماتی که در بهینه سازی وب سایت حرفه ای بایستی صورت بپذیرد


 


1 . بررسی لغت ها دارای اهمیت


 


او‌لین قدم در با صرفه سازی سایت حرفه ای , گزینش هدف Ùˆ جستن لغات دارای اهمیت مرتبط با آن است Ú©Ù‡ به وسیله کاربران بیشتر از همگی مورد جستجو قرار Ù…ÛŒ‌گیرد . شما اول زمینه کسب وکار خود را تعیین نمائید Ùˆ آن‌گاه لغات حساس مرتبط با آن را تعیین کرده Ùˆ آن‌گاه بیشترین کلمه مهم Ú©Ù‡ بوسیله کاربران جستجو Ù…ÛŒ شود را مشخص Ùˆ معلوم فرمایید . در واقع برروی کلماتی باید سرمایه گذاری نمایید Ú©Ù‡ باعث ورود کاربران بیشتری به تارنما شما Ù…ÛŒ شود .


2 . محاسبه وبسایت رقبا


 


اینترنت یک بازاررقابتی بزرگ Ùˆ شدید است . مطمئن باشید موسسات دیگری هم وجود دارا هستند Ú©Ù‡ برروی عبارات مهم Ú©Ù‡ مدنظر شما است , سرمایه گذاری کرده اند Ùˆ توانا تر از شما Ù…ÛŒ‌باشند . بعد از اینکه هدف Ùˆ کلمه ها با اهمیت را تعیین کرده اید , باید تارنما های رقیب خود را پیدا نمایید . استراتژی آنان را پیدا نمایید Ùˆ بررسی نمائید . مهم‌ترین موردی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند به شما Ú©Ù…Ú© کند , نقاط ضعف آنها است Ú©Ù‡ یک زمان استثنایی برای پیشی تصاحب کردن از رقیبان است . این دو‌مین مرحله Ùˆ یکی‌از مراحل ابتدایی البته دارای اهمیت بهینه سازی وب سایت حرفه ای است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بایست انجام گردد .


3 . لینک بیلدینگ


 


لینک بیلدینگ را Ù…ÛŒ توان به دو حالت تعریف کرد : بک لینک Ùˆ پیوند از سایت های دیگر Ùˆ ساخت لینک Ùˆ پیوند های داخلی در بین صفحات . Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ براساس الگوریتم پنگوئن خود , به بک لینک های ورودی از سایت های دیگر اساسی است Ùˆ آن هایی را Ú©Ù‡ اقدام به خرید لینک یا تبادل مینمایند را مورد جریمه خود قرار Ù…ÛŒ دهند . بک لینک Ùˆ پیوند هایی از دید Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ Ùˆ با صرفه سازی وبسایت حرفه ای دارای ارزش Ù…ÛŒ باشند Ú©Ù‡ از تارنما های پر بازدید Ùˆ به خاطرمحتوای عالی به تارنما شما وارد شوند مانند پست مهمان یا شبکه‌های‌اجتماعی .


 


4 . ساخت محتوا


 


تولید محتوا امروزه بهترین Ùˆ ارزانترین روش برای بهبود رتبه وبسایت در سئوی سایت حرفه ای Ù…ÛŒ باشد . در واقع Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ به وب سایت هایی Ú©Ù‡ از ساخت محتوای یکتا استفاده Ù…ÛŒ‌کنند , امتیاز بالاتری نسبت به آن هایی Ú©Ù‡ از مطالب اسکن به کارگیری مینمایند , میدهد .


5 . تکثیر خبرنامه ایمیلی


 


انتشار خبر نامه ایمیلی به صورت هفتگی منجر ارتباط همیشگی برند شما با کاربرانتان میشود . بازاریابی ایمیلی که نام دیگر آن است , یکی اقدامات سئو وب سایت تخصص دارد , در واقع ارسال پست الکرونیکی به اعضای لیست میباشد تا بتوان با افرادی که ایمیل خود هرروز نظارت می کنند , یک ارتباط دائمی داشته باشیم .


6 . بهینه سازی وب سایت محلی


 


بهینه سازی وب سایت محلی , یکی از مهم ترین تکنیک های با صرفه سازی تارنما ماهر است Ú©Ù‡ امروزه تاکید بیشتری برروی آن Ù…ÛŒ شود , یعنی نمایش وبسایت براساس موقعیت جستجو کننده . در صورتی سایتی براساس بهینه سازی وب سایت محلی با صرفه شده باشد , چنانچه کاربری Ú©Ù‡ نزدیک فروشگاه آن‌ها Ù…ÛŒ باشد Ùˆ کلمه اصلی مرتبط با آن را در Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ جستجو کند , سایت آن ها به دلیل این‌Ú©Ù‡ نزدیک حالت کاربر هست , نشان داده خواهد شد .


7 . سئوی سایت موبایل


 


با توجه به افزایش استعمال از ابزارهای هوشمند مانند تلفن همراه و تبلت , بهینه سازی وب سایت برای تلفن همراه امروزه از دید گوگل , اهمیت زیادی پیدا کرده است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *